De persoonlijke digitale wegwijzer Zo-Dichtbij

← Cases
Zo Dichtbij

Met de klantcase van Zo-Dichtbij willen we dit keer meer ingaan op wie is Zo Dichtbij en wat is de toegevoegde waarde van Zo-Dichtbij?

Digitale wegwijzer Zo-Dichtbij

West Consulting is sinds 2015 proeftuin partner van Zo-Dichtbij, geleid door Wally Keijzer. Een unieke constructie waarin eindgebruikers, lokale overheid, bedrijfsleven en onderzoekspartners belangeloos samenwerken aan een grote maatschappelijke uitdaging op het gebied van wonen, zorg en welzijn. West is verantwoordelijk voor de bouw van het digitale platform en de integratie van de diverse functionaliteiten in een beveiligde omgeving.

Met behulp van de digitale wegwijzer Zo-Dichtbij, wordt ingezet op kwaliteit van leven van het individu. Dit begint bij vitaliteit en gezondheid en strekt zich uit naar een veilige woning, mobiliteit en sociale inclusie.

Zo-Dichtbij is het eerste project in Nederland op het gebied van wonen, zorg en welzijn dat bronregistratie bij de gebruiker als uitgangspunt neemt en biedt:

Een persoonlijke digitale kluis

met relevante informatie op verschillende levensdomeinen die een leven lang met je meereist, waaronder:

  • persoonsgegevens, bloedgroep, donorcodicil, vaccinaties wel of geen toestemming gebruik AED etc.
  • woonsituatie en wensen
  • ondersteuningsbehoefte op het gebied van mobiliteit, hulp aan huis etc.
  • een hulpkring (mensen dichtbij en soms wat verder af)
  • verzekeringspolissen, levenstestament, wensen voor uitvaart etc.

Matchmaking tussen vraag en aanbod

Op basis van vraagverheldering (een gevalideerde zelfcheck op het gebied van woonsituatie, vitaliteit en leefstijl) krijgt men aanbevelingen voor producten, diensten en activiteiten op ‘pantoffel-afstand'. Deze suggesties kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het kluisje. Beide functionaliteiten faciliteren zelfinzicht en regie van de gebruiker. 'Wat kan ik nog zelf en hoe zorg ik samen met mijn omgeving ervoor dat ik zo lang mogelijk (sociaal) actief blijf.

De gebruiker bepaalt vervolgens zelf welke gegevens en wensen met wie worden gedeeld. Daarnaast helpt een zogenaamde zelfcheck de intake tijd met hulpverleners aanzienlijk te verkorten, waardoor het minder belastend is voor de hulpvrager en er gericht kan worden ingegaan op bestaande (zorg)wensen. Dit voorkomt dat gebruikers steeds hetzelfde verhaal moeten vertellen.

Achtergrond

Stichting Zo-Dichtbij heeft inmiddels al verschillende samenwerkingen tot stand gebracht voor uitrol en opschaling van Zo-Dichtbij, waaronder in gemeente Alkmaar en Rotterdam, en met zorginstelling Pieter van Foreest en DSW Verzekeringen.

West Consulting is trots om onderdeel uit te maken van de sociale innovatie Zo-Dichtbij, waarbij sociaal maatschappelijke vraagstukken opgelost kunnen worden door het slim inzetten van een digitaal platform. Zo zet West haar kennis van missie kritieke software in om Zo-Dichtbij zo goed mogelijk te adviseren op gebied van technische keuzes en software architectuur. Hieronder valt ook het inzetten van tooling, zodat het platform kan meegroeien met de vraag vanuit de samenleving. Veiligheid en privacy bewustzijn is hierbij cruciaal, zodat Zo-Dichtbij zich kan profileren als een platform dat de gegevens van gebruikers op de eerste plaats zet.

Voor meer informatie over de inbreng van West Consulting kunt u contact opnemen met Sales: sales@west.nl

Voor meer informatie over Zo-Dichtbij: Dr. Wally Keijzer-Broers MBA, wallykeijzer@zo-dichtbij.nl